65 deltakere på Skolekonferanse Alternative opplæringsarenaer

Jeg kan ikke se for meg hvilke fag i lærerplanen som IKKE er representert når eleven er ute på en gård, sier Ann - Elisabeth Gunnulfsem, rektor i Modum kommune. Men hva kreves for å bruke gården som alternativ opplæringsarena i grunnskolen? Hvordan kan skole og bonde best samarbeide for å gi eleven en god skolehverdag som er tilpasset både elevens behov og lovens paragraf?

Det var mange spørsmål og livlige diskusjoner når 65 lærere, skoleledere og bønder møttes til faglige innlegg og diskusjoner om alternative opplæringsarenaer for grunnskolen. Hvordan kan gården brukes som arena for å fremme læring, og hvordan skla vi sikre at tilbudet både ivaretar elevens behov og lovens paragrafer? Dette  var blandt de temaer som ble belyst.

Svein Nergaard, Lillegården kompetansesenter tok utgangspunkt i at bruk av alternative opplæringsarenaer kan ha to ulike perspektiver – der begge kan være riktig virkelighetsbeskrivelse avhengig av skolens holdinger og kultur;

-          Smågruppetiltak er god tilpasset opplæring i praksis!
-          Smågruppetiltak er skolens måte å kvitte seg med problemelever!
Det er skolens holdninger og kultur som er avgjørende for hvilke av de to alternativene som gjelder, sa Nergaard.

 Fullstendig program her

Foredragene blir lagt ut her;