Ny bruk av gamle landbruksbygninger

Er du interessert i å bruke og ta vare på gamle bygninger i landbruket? Da bør du komme på møtet i Oslo mandag 7. november.

Mange har eldre bygninger på gården som er bevaringsverdige. Det kan være vanskelig å finne håndverkere med kompetanse i å istandsette gamle hus. Det er heller ikke mange som har råd til å holde i stand hus som ikke er i bruk. På møtet får du høre om arbeidet med å bygge opp et kompetansesenter for bygningsvern i landbruket Akershus. Det blir tatt opp utfordringer i kommunene i forhold til ombygginger og bruksendring og vi får høre om arkitektoniske løsninger.

                                          Tid: Mandag 7.11 kl 17:30-21:00
                                          Sted: Akershus Fylkeskommune, Galleri Oslo

Påmelding snarest og innen 4.11.

Påmelding skjer på nettsider til Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 

Møtet er et samarbeid mellom Fylkesmannen og Hvam Agroutvikling.

Kontaktperson: Lars Martin Julseth