Alternativ skoletilbud - gode veier til livslang kunnskap

Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hvam Agroutvikling inviterer til skoleferanse 17. november 2011. Konferansen tar for seg bruk av alternative opplæringsarenaer i grunnskolen, og hvordan Inn på tunet - tilbudene kan være et verktøy.

Utdanningsdirektoratets Rundskriv 3 - 2010 omhandler bruk av alternative opplæringsarenaer. Konferansen vil ta for seg muligheter og begrensinger, og hvordan gården kan benyttes som arena i oppbyggingen av slike arenaer.

Målgruppen for konferansen er ansatte i kommuner og Inn på tunet -  tilbydere.

Bl.annet vil Anne Kallevik Grutle, bonde og lærer fra Sveio vil fortelle om hvordan hun benytter grønn individuell opplæringsplan med gården som arena.  Ann - Elisbeth Gunnufsem, rektor fra Modum vil fortelle om ulike læringsstrategier - det teoretiske i det praktiske og det praktiske i det teoretiske.

Fullstendig program og påmelding finner du på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Påmelding innen 14. november. Deltakeravgift.

Kontaktpersoner:

Kai Rune Tollefsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Rune Johannesen, Hvam Agroutvikling