Planlegger fagskole i landbruket ved Hvam

Hvam vgs har fått klarsignal til å sette i gang arbeidet med å utvikle fagskole i plantedyrking, driftsledelse og økonomi. Arbeidet ledes av Fagskolen i Gjøvik, mens næringa inviteres med for å utvikle den endelige søknaden.

Norges Bondelag etterspør fagskoleutdanning innenfor landbruket, og flere fylkeslag støtter opp om arbeidet med å utvikle fagskole tilpasset kornområdene på Østlandet. Fagskolen i Gjøvik vil lede utredningsarbeidet, mens representanter fra næringa og ansatte ved Hvam vgs bidrar med å utvikle faginnholdet og struktur på studiet.

Fagskolen vil rette seg mot;

  • bønder/kommende bønder
  • ansatte i offentlig og privat veiledningstjeneste
  • fagarbeidere i landbruket

 Kontaktperson: Liv Marit Strupstad