Inn på tunet Akershus SA har ansatt daglig leder

Tonje Dahlstrøm er ansatt i 40% stilling og er allerede på plass med kontor ved Hvam Agroutvikling, Hvam. Jeg gleder meg til å være med å utvikle samvirket, sier hun.

Inn på Tunet Akershus SA ble har som formål å fremme næringsutvikling for sine medlemmer der kjerneaktiviteter er knyttet til Inn på Tunet – tjenester med basis i gårdens ressurser.

Tonje E Dahlstrøm fra Nes i Akershus er fra 3. oktober ansatt som daglig leder for Inn på Tunet Akershus SA i 40 % stilling.  Tonje har  bachelor i kommunikasjon med kompetanse og erfaring innen prosjektledelse og kommunikasjon. Hun har tidgiere vært daglig leder for Bondens marked i Oslo og vært  prosjektleder for Hanen. Hun er i dag også webansvarlig og webredaktør for Opplysningskontoret for brød og korn.
Som daglig leder skal Tonje i samarbeid med styret og medlemmene markedsføre og selge Inn på tunet - tjenester. Hun skal  bistå medlemmene i avtaleinngåelser, koordinere aktuell kompetanseheving for medlemmene, videreutvikle faglig og sosialt nettverk og sikre kvalitet på medlemmenes tilbud (ta i bruk KSL – standardene) og øke kunnskapen om Inn på Tunet.
Tonje har kontor ved Hvam Agroutvikling, Hvamsalléen 30, 2165 Hvam.
Telefon til Tonje E Dahlstrøm: mob 407 60 297