Rødt kjøtt - farlig eller godt?

Gjennom tre år har prosjektet Rød Angus - marmorert økobiff på grovfôr hatt som mål å finne former for framtidsrettet kjøttproduksjon. Arbeidshypotesene har vært at bønder gjennom å utnytte politiske satsingsområder, helse- og ernæringsråd, samt klima og naturgrunnlag, kan skape et markedsrettet produkt. Et produkt som inneholder flere tilleggsverdier, som igjen er grunnlaget for høyere salgspris og bedre lønnsomhet for bonden.

Prosjektet er gjennomført i regi av Norsk landbruksrådgiving, med bonde Trond Qvale som prosjektleder. Resultatene fra prosjektet blir presentert på Kulinariske Akademiet, Oslo

Tirsdag 25. oktober kl. 09.30 - 15.00: Lønnsomhet for kjøttbonden;

Gjennom tre år har prosjektet Rød Angus - marmorert økobiff på grovfôr hatt som mål å finne former for framtidsrettet kjøttproduksjon. Arbeidshypotesene har vært at bønder gjennom å utnytte politiske satsingsområder, helse- og ernæringsråd, samt klima og naturgrunnlag, kan skape et markedsrettet produkt. Et produkt som inneholder flere tilleggsverdier, som igjen er grunnlaget for høyere salgspris og bedre lønnsomhet for bonden.

Onsdag  26. oktober kl. 09.00 - 14.00: Rød kjøtt - farlig eller godt. ;

Denne dagen fokuseres på helsemessige effekter av å spise mer grass fed beef. Det serveres lunsj bestående av grass fed beef av Aberdeen Angus i fire varianter – tilberedt av kokkene på Kulinarisk Akademi.

Last ned fullstendig program og informasjon om påmelding her

Lønnsomhet for kjøttbonden

Rødt kjøtt - farlig eller godt?