Ny bruk av gamle landbruksbygninger

Er du interessert i å bruke og ta vare på gamle bygninger i landbruket? Da bør du komme på møtet som Fylkesmannens Landbruksavdeling arrangerer sammen med Hvam agroutvikling i Oslo mandag 7. november.

Mange har eldre bygninger på gården som er bevaringsverdige. Det kan være vanskelig å finne håndverkere med kompetanse i å istandsette gamle hus. Det er heller ikke mange som har råd til å holde i stand hus som ikke er i bruk. På møtet får du høre om arbeidet med å bygge opp et kompetansesenter for bygningsvern i landbruket Akershus. Det blir tatt opp utfordriger i kommunene  i forhold til ombygginger og bruksendring og vi får høre om arkitektoniske løsninger.

Programmet for møtet finner du her: Nytt liv i gamle bygg

husk påmelding til Fylkesmannens Landbruksavdeling innen 4. november