Konferanse om gårdsbasert gjeddfisketurisme i Sarpsborg 4.- 5.november

Er du grunneier som driver fisketurisme ellr vurderer å starte opp, har du nå en fin anledning. Påmeldingsfrist: 14.oktober

Program og påmelding er lagt ut på nettsidene til Utmarksavdelingen Akershus og Østfold