Energi- og klimatiltak - Miniseminar på Hvam 25. oktober

Målgruppa for seminaret er elever ved naturbrukslinjene på Hvam og interesserte bønder og rådgivere.

Se foreløpig program her Miniseminar 25_10_11