KSL - kurs Inn på tunet. Kursstart er endret til 27. oktober!

I samarbeid med Landbrukets HMS-tjenester og Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer Hvam Agroutvikling til kveldskurset "Kvalitet og trygghet" for Inn på tunet. Kurset starter 27.oktober kl. 18.30 i Oslo.

Alle Inn på tunet - bønder skal nå etterfølge KSL - standarden, og etter gjennomført kurs skal deltakerne bl.a. kunne  bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og forbedringsverktøy på sin gård.  Landbrukets HMS-tjenester har utarbeidet kurset i samarbeid med KLS Matmerk og  landbrukets næringsorganisasjoner.

På oppfordring fra aktive IPT-tilbydere gjennomfører vi nå et KSL-kurset  som kveldskurs,alle  i tidsrommet kl. 18.30 - 21.30;

  • torsdag 27. oktober kl. 18.30  hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tordenskioldsgt 12, Oslo
  • tirsdag 1. november kl. 18.30 hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • mandag 14. og onsdag 16. november . Sted avtales seinere sammen med deltakerne

Det forutsettes bestått kurset ”Praktisk HMS-arbeid” eller tilsvarende dokumentert kunnskap til systemtenking i kvalitetsarbeid mot landbruket. Landbrukets HMS-tjeneste starter et slikt kurs på Hvam vgs 19.oktober og i Enebakk 31.oktober

Kursleder er Linn Guvåg Thorud, HMS rådgiver landbruk. Kurset tar utgangspunkt i KSL-permen for Inn på tunet -  bønder. Alle aktive IPT-bønder skal ha fått denne tilsendt, evnt ta kontakt med Landbrukets HMS-tjeneste. 

Landbrukets HMS-tjeneste har kr 2 000 i deltakeravgift for  tilbydere av Inn på tunet - tjenester. Kr 3 000 for andre.

Påmelding her med påmeldingsfrist 15.oktober

Fagprogram for kurset her

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad,  tlf 950 31 364