Mange Inn på tunet gårder i Akershus

Nylig offentliggjorte tall fra landbrukstellinga viser at det er 873 aktive jordbruksbedrifter med Inn på tunet-aktivitet i landet. Av disse ligger 56 i Oslo og Akershus.

Les  mer om saken på nettsidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Undersøkelser gjennomført tidligere av Hvam Agroutvikling viser at  Øvre Romerike har flest Inn på tunet gårder i Akershus med 24 tilbydere. Deretter kommer Nedre Romerike med 18. Flest tilbud er rettet mot barn og unge, mens det også er flere som tilbyr arbeidstrening. Færrest er tilbudene som retter seg mot demens. Hele rapporten til Hvam Agroutvikling kan du leseher.

 

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad tlf 950 31 364