Nasjonal Inn på tunet konferanse 2011

Årets nasjonale konferanse for Inn på tunet går av stabelen på Hamar 21. – 22. september og har fått tittelen ”Inn på tunet - en del av et offentlig kvalitetstilbud”. Hvam Agroutvikling deltar med både stand og innlegg på konferansen. Årets Inn på tunet- konferanse holdes på Hamar 21. - 22. september

Fokusområde for denne konferansen er det offentliges krav og rammer for utviklingen av Inn på tunet tjenester i framtida. Konferansen vil også se på Inn på Tunet i sammenheng med utviklingen av ny nasjonal strategi.

Målgruppe for konferansen er offentlig ansatte, politikere, Inn på tunet tilbydere, organisasjoner og andre interesserte.

Mer om program og påmelding hos Fylkesmannen i Hedmark