Kurs i energiregnskapet på gården

Rådgivere fra Romerike landbruksrådgiving og ansatte ved Hvam har fått opplæring i å lage energiregnskap på gårdsbruk. Lars Tørner, en erfaren landbruksrådgiver fra Sverige var på Hvam i 2 dager og holdt kurs etter en svensk metode , "Greppa energin på gården"

Poenget med energiregnskap i landbruket er å sette fokus på energieffektivitet. Det må være et mål å drive landbruket så energieffektivt som mulig. En analyse av balansen mellom innsatt energi og produsert energi i form av planteprodukter, melk og kjøtt vil gi en oversikt over energieffektiviteten. Samtidig blir det avdekket hvilke punkter i drifta som har størst energikostnad. Dette vil gi grunnlag for tiltak for bedring av energieffektiviteten og overgang til mest mulig fornybar energi. Et mest mulig energieffekltivt landbruk som har stor andel fornybar energi er et landbruk som også vil komme gunstig ut i forhold til utslipp av klimagasser. Det er også god driftsøkoniomi å drive energieffektivt. 

Under kurset var det befaring på et gårdsbruk i Nes med halmfyringsanlegg