Nyhetsbrev Inn på tunet for Oslo og Akershus

Fylkesmannen og Hvam Agroutvikling har mange spennende nyheter innenfor Inn på tunet i sitt første nyhetsbrev

Det skjer mye innenfor Inn på tunet i Oslo og Akershus.  I vårt første nyhetsbrev får leseren mer informasjon om

  • Inn på Tunet Akershus SA lyser ut stiling som daglig leder

  • KSL - kurs for Inn på tunet - tilbydere; Kvalitet og trygghet gjennomføres i Oslo med oppstart 19. oktober

  • Enebakk og Bærum deltar i det nasjonal Inn på tunet - løftet

  • Inn på tunet skolen i Akershus og Sør-Trøndelag

  • Rustiltak i Nittedal kommune

  • Inn på tunet i storbyen

  • Nasjonal Inn på tunet  - konferanse for Inn på tunet 21. - 22. september på Hamar

  • Mobiliseringskonferanse 27. september i Oslo

Hele nyhetsbrevet henter du opp her

Kontaktperson Liv Marit Strupstad