Mobiliseringskonferanse for bønder er utsatt til 8. november

Hvordan utvikle entreprenørskap og få til flere nye og lønnsomme tilleggsnæringer i landbruket? Konferansen om dette er utsatt til den 8. november!

Norges vel arrangerer mobiliseringskonferanse på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i Oslo den 8. november. Fokusområder er Inn på tunet, Mat og Reiseliv.

Målet med konferansen er å legge til rette for at flere kan drive med tilleggsnæringer.

Det er mange muligheter for å drive med tilleggsnæringer i Oslo og Akershus, og konferansen er et målrettet tilbud til alle bønder – både nåværende og fremtidige. Konferansen skal blant annet få frem hvilke muligheter som finnes, hvor bøndene kan få støtte og hjelp – og til hva

Du finner mer info  hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus