Nasjonal Inn på Tunet - konferanse 2011

Årets nasjonale konferanse for Inn på tunet går av stabelen på Hamar 21. – 22. september og har fått tittelen ”Inn på tunet - en del av et offentlig kvalitetstilbud”. Hvam Agroutvikling deltar med både stand og innlegg på konferansen.

Konferansen setter fokus på det offentliges krav og rammer for utvikingen av Inn på tunet tjenester i framtida. Kvalitetssikring og økonomi for kommunene er blandt temaene som belyses.

Programmet henvender seg til både offentlig ansatte, politikere, Inn på tunet tilbydere, organisasjoner og andre interesserte.

Påmeldingsfrist 20. august.

Mer om programmet og påmelding her

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad