Søk midler fra Smedbøls landbrukslegat

Akershus Bondelag lyser ut midler fra Smebøls landbrukslegat

Legatets formål er å styrke landbruksnæringens anseelse blant befolkningen, særlig i Akershus, herunder å styrke aktiviteter som tar sikte på å gi økt informasjon om landbruket, styrke samarbeidet og kontakten mellom ulike landbruksmiljøer om faglig aktivitet og informasjonsvirksomhet. Videre kan det ytes bidrag til ulike prosjekter, herunder prosjekter i regi av studenter, og faglige tiltak som har til formål å fremme landbruket i bynære områder.

Søknad sendes innen 1. juni til Akershus Bondelag.

Les mer om legatet og søkndsrutiner på Akershus Bondelags nettsider