Uttak av heltrevirke til bioenergi

Er du interessert i teknologi for uttak av virke til bioenergi, for eksempel langs jordekanter og veger? Granås Maskin demonstrerer ny teknologi på en skogdag i Hurdal 28.april.

Her finner du invitasjonen: InvitasjonSkogdag