KSL - kurs for Inn på tunet

Landbrukets HMS-tjeneste gjennomfører 2-dagers kurset "Inn på tunet - kvalitet og trygghet" for tilbydere og rådgivere 25. mai og 9. juni på Hvam vgs.

Norges Bondelag har utviklet et nytt kvalitetssikringsystem for Inn på tunet. Kurset henvender seg til

  • Tilbydere av ”Inn på Tunet”, som tilbyr landbruksrelatert aktivitet knyttet til gården
  • KSL-revisorer, veiledere, rådgivere og andre fra landbrukets organisasjoner og skoler
  • Studenter på høyskoler og universiteter

Det forutsettes bestått kurset ”Praktisk HMS-arbeid” eller tilsvarende dokumentert kunnskap til systemtenking i kvalitetsarbeid mot landbruket. For de som har behov planlegges oppstart av grunnkurset  "Praktisk HMS-arbeid" torsdag 19.mai kl. 18.00 - 21.00, Hvam vgs.

Alle Inn på tunet - bønder skal nå etterfølge KSL - standarden, og etter gjennomført kurs skal deltakerne bl.a. kunne  bygge opp og bruke kvalitetssystemet som dokumentasjons- og forbedringsverktøy på sin gård.Kurset skal gjøre deltageren godt kjent med de ulike delene av kvalitetssystemet for IPT, samt sammenhengen mellom disse. Kurset skal ta for seg det spesielle ved å være IPT-tilbyder – utover den grunnleggende KSL-standarden Mer om faginnholdet

Kursansvarlig og kursledere er erfarne rågivere fra Landbrukets HMS-tjeneste.

Begge kursdager gjennomføres på dagtid (se program for kurset)

Deltakeravgift på kr 2.000 dekker alle kursutgifter, inkludert kursmapper, kursbevis og bespisning.

Det er begrenset antall deltakere, og vi følger "først til mølla"-prinsippet.

Påmelding innen 13. mai gjør du her 

Program for kurset

Kurset er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukerlag, KSL-matmerk og LHMS.

Kontaktpersoner:

Liv Marit Strupstad

Rune Johannesen