"Mot til mestring" - Inn på Tunet Akershus inviterer til Åpent møte

Odd Erik Germundsson startet i 1988 med offentlig organisert leksehjelp for enslige mindreårige flyktninger og har i 23 år vært ambassadør for mestringspedagogisk leksehjelp.

INN PÅ TUNET AKERSHUS SA

inviterer sine medlemmer og andre interessert
 til inspirasjonsforedrag med temaet
 
 
 
”MOT TIL MESTRING”
med Odd Erik Germundsson.
 
 
Tid: onsdag 27. april 2011 kl. 2000
Sted: Hvam videregående skole,
klasserom D131 (første inngang  til høyre; i den nye sidebygningen til hovedbygget)

 

Germundsson har blant mye annet vært ambassadør for mestringspedagogisk leksehjelp i 23 år og  utgitt fagbøker som metodeboken "Du er verdifull! - Flerkulturell pedagogikk i praksis" . Han ledet i 2000-02 prosjektet "Lakkegata Lørdagsskole" som mobiliserte flerkulturelle foreldre som aktivitetsledere og rollemodeller. Han ble i 2000 tildelt "Foreldreprisen" fra Foreldreutvalget for grunnskolen for dette arbeidet.

Les mer om Odd Erik Germundsson på nettsidene www.mestringskurs.no
 

Invitasjon til åpent møte

Kontaktperson for Inn på Tunet Akershus er styreleder Ingeborg Støverud Beitnes