Miniseminar - Energi og klimaprogrammet ved Hvam

Onsdag 6. april ble det holdt et miniseminar for ressursgruppa som er knyttet til det 3- årige programmet for Energi- og klimatiltak som gjennomføres av Hvam Agro Utvikling. Petter Heyerdahl fra UMB holdt hovedforedreget om kommende utfordringer rundt bruk av energi i verden og Norge

Miniseminaret ble kombinert med møte i ressursgruppa for Energi- Klima-programmet som er det nye navnet på videreføringen av "Lavenergiprosjektet ved Hvam" Prosjektet har fortsatt eierne Hvam vgs, Romerike Landbruksrådgiving og Akershus bondelag.

Ressursgruppa består av et 20-talls ressurspersoner fra ulike samarbeidspartnere innen utdanning, forskning, forvaltning, rådgivingstjeneste, næringsliv, organisasjoner. Resultatene fra forprosjektet og innholdet i den 3-årige videreføringen ble presentert på møtet og ressursgruppa ga nyttige tilbakemeldinger til styringsgruppe og prosjektledelse.

Petter Heyerdahls foredrag ga et svært interessant bilde av verdens energibruk og forbruk av ressurser, og hvilke muligheter vi har til å tilpasse oss ei framtid med ressurssparing og alternativ energibruk.

Foredragene fra miniseminaret finner du her: 

Petter Heyerdahl.pdf

Energi-ogklimatiltakprogrambeskrivelse.pdf