Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket

Akershus Fylkeskommune lyser nå ut tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket for 2011. Søknadsfrist er 31.mai 2011.

Planlegger dere aktiviter for kurssesongen 2011/12?

Nå er det mulig å søke om støtte til gjennomføring av tiltak i Akershus og Oslo.  Prioriterte områder i fylket er:

  • kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak for bønder  - innen tradisjonelle og nye næringer
  • rekrutterings- og likestillingstiltak

Søkere kan være organsiasjoner o.l  i tilknyting til  landbruket som arbeider med utvikling og gjennomføring av kurs, rekrutteringstiltak m.m.

Søknadsfrist er 31.05.2011.

Les mer om ordningen og hent søknadsskjema på våre nettsider under aktuelt