Tilskuddsmidler for kompetanseheving i landbruket

Akershus fylkeskommune lyser nå ut midler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket for 2011. Søknadsfrist er 31.05.2011

Planlegger dere aktiviter for kurssesongen 2011/12?

Nå er det mulig å søke om støtte til gjennomføring av tiltak i Akershus og Oslo.  Prioriterte områder i fylket er:

  • kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak for bønder  - innen tradisjonelle og nye næringer
  • rekrutterings- og likestillingstiltak

Søkere kan være organsiasjoner o.l  i tilknyting til  landbruket som arbeider med utvikling og gjennomføring av kurs, rekrutteringstiltak m.m.

Søknadsfrist er 31.05.2011.

Søknadsskjema som skal benyttes

Hvam videregående skole v/Hvam Agro Utvikling er delegert forvaltningen av ordningen, og søknad sendes post@agroutvikling.no eller Hvam Agro Utvikling, Hvamsallèen 30, 2165 Hvam. Fylkesutvalget i Akershus fylkeskommune behandler søknadene for endelig vedtak

Les hele annonsen her

Mer om retningslinjer for ordningen

Kontaktpersoner:

Gerd Hertzenberg tlf  63 91 21 57

Liv Marit Strupstad tlf 950 31 364