Trygg mat - krav om HACCP!

For alle som handterer mat er det viktig å ikke påføre sykdommer hos dem som spiser den. 15 matprodusenter fra Akershus og Hedmark lærte å systematiser eget arbeidet for å unngå dette!

Alle som bearbeider mat er nå pliktig til å benytte riskikohandteringsverktøyetet HACCP i egen bedrift. Kursleder Therese Hagtvedt fra Nofima Mat på Ås delte sine erfaringer og kompetanse på området med ivrige kursdeltakere. Bedriftene som deltok på kurset utgjorde et spennende mangfold, som foredling og salg av elgkjøtt i Solør, produksjon av plommesyltetøy på Helgøya  og ost i Follo.

Kurset ble støttet av Kompetansenettverket for småskala matproduksjon, Region Øst.

Kotaktperson: Gerd Hertzenberg