Agro Utvikling går over i en ny fase

Agro Utvikling er nå avsluttet som prosjekt. Arbeidet videreføres under Hvam videregående skole som en egen enhet - Hvam Agro Utvikling.

Agro Utvikling som prosjekt er nå ferdig og avtroppende styringsgruppa under ledelse av Odd - Einar Hjortnæs hadde sitt siste møte 31.mars 2011. Resultater, erfaringer og vegen videre ble drøftet på Miniseminar samme dag. 

Akershus fylkeskommune har vedtatt å videreføre arbeidet i en enhet under Hvam videregående skole - Hvam Agro Utvikling.   Liv Marit Strupstad er ansatt som leder av avdelingen.

Hvam Agro Utvikling skal;

- ivareta fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket

- være et senter for utvikling og gjennomføring av kompetanse- og utviklingsprosjekter.

Det er etablert en referansegruppe for å sikre fortsatt forankring og samarbeid med landbruket. Referansegruppa ledes av rektor Iver Husum,

Relaterte dokumenter:

Sluttrapport  for Agro Utvikling

Referansegruppa til Hvam Agro Utviling - medlemmer og mandat

Kontaktperson:

Liv Marit Strupstad tlf 950 31 364