Miniseminar om rekruttering og kompetanse i landbruket

Hvam videregående skole v/Hvam Agro Utvikling inviterer til miniseminar torsdag 31. mars.

 

Akershus fylkeskommune har overtatt ansvaret for rekruttering, likestilling og kompetanse innen landbruket. Hvam videregående skole er delegert ansvaret for å administrere fylkeskommunens oppgaver inennfor dette området.

Hvam vgs v/Hvam Agro Utvikling inviterer derfor til 

Miniseminar om rekruttering og kompetanse innen landbruket

torsdag 31. mars kl 11.00 - 15.00 

Hvam vgs, Hovedbygningen

Hvordan skal vi arbeide strategisk i Akershus med rekruttering og kompetanseheving i landbruket?Hva er viktig temaer i landbruksutdanningen på vgs-nivå?Innen hvilke områder trenger Akershusbonden etterutdanningstilbud?Dette er sentral spørsmål som vil bli berørt i løpet av seminaret:

Program for dagen;

11.00     Enkel lunsj i Gardsbutikken, Hvam
11.45     Velkommen v/rektor Iver Husum
·         Agro Utvikling – resultater og erfaringer fra et 2 ½ årig prosjekt
v/leder Odd Einar Hjortnæs og Liv Marit Strupstad
·         Nasjonal satsing på rekruttering til landbruksutdanning  v/Solveig Skogs, Norges Bondelag
 
                Pause
 
13.30 
·         Akershus Fylkekommunes satsing på rekruttering og kompetanseheving i landbruket v/Lars Salvesen, fylkesutvalget
·         2 Forberedte innlegg
 
·         Hva bør Hvam Agro Utvikling prioritere i sitt arbeidet framover ?
 
15.00     Takk for i dag

(Det kan bli justeringer i programmet)

 Kontaktpersoner;

Gerd Hertzenberg tlf 63 91 21 57/481 68 919

Liv Marit Strupstad tlf 63 91 21 57/950 31 364