Har du investeringsplaner?

Innovasjon Norge ønsker å få melding om aktuelle investeringssaker i tradisjonelt landbruk eller for tilleggsnæringer.

Innovasjon Norge ønsker å komme i dialog med søkere før de legger ned mye innsats i utarbeiding av søknad. De ønsker derfor å få registrert store investeringsplaner nå. Ta kontakt med kommunalt  landbrukskontoret innen 15. februar

Her kan du lese mer om landbrukssatsingen til  Innovasjon Norge