Landbruksbasert næringsutvikling 2011

Fylkesmannen har utviklet Handlingsprogrammet for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus 2011. Innovasjon Norge vil utarbeide ytterligere retningslinjer for bruk av bedriftsrettede milder medio mars.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har utarbeidet Handlingsplanen i samarbeid med bl.a. landbrukets næringsorganisasjoner og Innovasjon Norge. Matproduksjon og -foredling, Økologisk produksjon, Grønt vertskap og skogbasert næringsutvikling er prioriterete områder. Fylkesmannen forvalter utviklings- og tilretteleggingsmidler, mens Innovasjon Norge forvalter de bedriftsrette midlene De bedriftsrettede midlene skal brukes til  næringsutvikling på den enkelte gård eller landbrukstilknyttet virksomhet. Det kan gis støtte til etablering, utvikling og/eller investeringer. Søknaden sendes kommunalt landbrukskontor.

Innenfor tradisjonelt jordbruk er grôvforbasert husdyrproduksjon prioritert. Unge bønder og samarbeidsløsninger prioriteres høyt.

Øvrige retningslinjer for 2011 vil bli vedtatt av Innovasjon Norge i løpet av mars måned.

Hele Handlingsplanen kan du laste opp her.  

 Søknadsskjema og mer informasjon hos Innovasjon Norge finner du her 

Kontaktperson: LIv Marit Strupstad tlf 950 31 364