Bli med på tur til Energigarden på Brandbu

Mandag 7. februar arrangerer Hvam Agro Utvikling ettermiddagstur til bioenergipioneren Erik Eid Hohle på Energigarden på Brandbu. Her får vi omvisning på garden og orientering om valg av alternative energiløsninger. I tillegg besøker vi et anlegg for salg av gardsvarme og ser på et anlegg med vedkjele.

Turen er en oppfølging av kurset i Energiregnskap og Klimatiltak som ble holdt på Landbrukshelga i Hurdal nylig. Kursdeltakerne er spesielt invitert, men turen er åpen for alle. Kaffe og kringle serveres.

Avreise fra Hvam kl 16 med minibuss og/eller personbiler. Eventuell stopp for å ta med deltakere på Jessheim og Nannestad. Retur fra Brandbu ca kl 20.

Maks antall deltakere: 20 - forbehold om minimum 10.

Påmelding til: larsmartin@agroutvikling.no eller tlf: 63 91 21 57 / 970 65 846, snarest og innen tirsdag 1. februar

Plansjer fra kurset "Energiregnskap og klimatiltak" på landbrukshelga finner du her:

Stabbetorp.pdf  Hohle1.pdf  Hohle2.pdf  Hohle3.pdf  Bioforsk1.pdf  Bioforsk2.pdf

Lars Tørners foredrag ble delt ut på kurset