Sunn mat og miljøvennlig innkjøp

Fylkesmennene i Oslo og Akershus og Østfold inviterer til fagdag for innkjøpsansvarlige og andre i offentlige etater.

Ansatte i barnehager og SFO, innkjøpere og ledere med ansvar for offentlige anskaffelser samt alle med interesse for sunn mat med en miljøvennlig historie og miljøarbeid ellers, vil ha stort utbytte av å delta på dette inspirerende og informerende seminar

Les hele programmet på Fylkesmannens nettsider