Samhandlingsreformen med grønne verdier

Gjennom Inn på tunet - tjenester kan landbrukets ressurser inngå som en del av et helhetlig tilbud innen helse og omsorgsssektoren i kommunene. Kommunene inviteres til inspirasjon- og fagdager 15. og 16. februar

Gjennom Kompetanseprosjektet/inn på tunet - skolen inviterer Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Hvam vgs/Agro Utvikling  til  inspirasjons- og fagdager for kommunene.

Bakgrunnen er Samhandlingsreformen, Omsorgsplan 2015 og arbeidet med Inn på tunet. Disse områdene kan sees i sammenheng.

Kurset skal gi deltakerne kjennskap til, og innføring i, flere muligheter for å oppfylle deler av samhandlingsreformen på en samfunnsetisk og økonomisk besparende måte.

I løpet av kurset vil det bli vist eksempler på hvordan landbrukets ressurser kan være en del av et heltlig tilbud innenfor helse og omsorg. Og hvordan grønne tjenester kan bidra til å løse framtidas helse- og omsorgsbehov.

Fagdagene gjennomføres 15. og 16. februar

Påmeldingsfrist: 3. februar.

Program og påmelding på Fylkesmannens nettsider

 

Kontakperson: Rune Johannesen, tlf 975 12 472