150 deltakere er påmeldt til Landbrukshelga 2011 på Hurdalsjøen Hotell

Ved påmeldingsfristens utløp var det 150 påmeldte til Landbrukshelga. Muligheten for elektronisk påmelding er nå stengt.

Det har vært god respons til årets Landbrukshelg, og spesielt kursene Eierskifte og Unge Bønder er populære. Kursene Gardsvarme, Birøkt. Med historiefortelling i magen og Få sving på bygda di er avlyst.

Vi ønsker alle påmeldte velkommen til

Landbrukshelga 2011

Hurdalsjøen Hotell

Vi minner om at oppmøte og registrering starter kl. 08.30 lørdag 22.januar

Kurset Inn på tunet starter imidlertid fredag 21. januar kl. 16.30

Fullstendig deltakerliste pr 19.01.2011 

Hurdalsjøen Hotell med kjørebeskrivelse

Fullstendig deltakerliste pr kurs
Oppdatert kursprogram for Landbrukshelga kan du hente her:
Eierskifte, Unge Bønder, Landbrukspolitikk, Energiregnskap og klimatiltak på gården
Inn på tunet - økonomi og markedsføring, Nye muligheter på gården, Hvordan tjene mer på skogen din

 

Kontaktperson: Gerd Hertzenberg , tlf  63 91 21 57/48 16 89 19