Energi- og klimaprosjektet ved Hvam fortsetter

Prosjektet "Lavenergi og klimatiltak i landbruket" videreføres som et 3-årig program for energi-, miljø- og klimaspørsmål i Akershus. Romerike Landbruksrådgiving, Akershus Bondelag og Hvam videregående skole fortsetter samarbeidet om disse satsingsområdene. Det er klart etter at satsingen har fått støtte fra Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket

Omfanget av satsingen vil avhenge av øvrige finansiører og samarbeidspartnere. Det satses innenfor 2 områder: Kompetansesenteret Hvam og Demonstrasjonsgården Hvam. Det er et mål å utvikle et senter og en møteplass for energi- og klimaspørsmål. Samtidig skal skolens gårdsbruk framstå som et demonstrasjonsbruk for klimariktig, bærekraftig landbruksdrift.

Kompetansesenteret skal utvikles ved hjelp av disse delprosjektene: Møtearena - Klimariktige dyrkingssystemer - Energisenter - Etterutdanning - Samarbeid med forskning og utdanning 

Demonstrasjonsgården skal utvikles ved hjelp av disse delprosjektene: Energiplanlegging - Undervisning - Skogen - Gårdsbruket