Historiefortelling er gøy!

Vil du bli en bedre vert, markedsfører eller selger av eget sted eller produkt? Det kan du oppnå ved å bli en god historieforteller. Bli med på kurs 22.- 23. januar!

Tar du i mot gjester på gården? Da er kunsten å kunne ”fengsle” ditt publikum, og gi dem en opplevelse de husker lenge etter at de har reist hjem. En dyktig historieforteller fyller vertskapsrollen på en bedre måte. Formidlingskunnskap kan bidra til å løfte kvaliteten på dine gjesters totalopplevelse, og til å gjøre besøket til et spesielt minneverdig besøk.

Er du lokalmatprodusent? En god historie selger! Hvilke historier forteller ditt produkt? Klarer du å skape gode assosiasjoner og følelser rundt produktet ditt, noe kundene husker og tar med seg som en ytterligere dimensjon til smaksopplevelsen? Da er du langt på vei til et godt salg.

Vi har utviklet fortellerkurset fra forrige landbrukshelg. Det dreier seg fortsatt om muntlig historiefortelling, men denne gangen legger vi mer vekt på framføringen, samt på individuelle tilbakemeldinger på oppbygning og framføring av egen historie. Kurset egner seg godt både for nye deltakere, og for de som vil jobbe videre med egne fortellinger fra forrige kurs.

Deltakerne skal reise hjem etter endt kurs med gode, innøvde fortellinger fra eget sted, eller om eget produkt, til bruk i markedsføring og i vertskapsrollen. Som deltaker må du derfor ta med materiell fra egen virksomhet eller gård som du skal jobbe med under kurset. Du vil få detaljer om forberedelsene etter påmelding.

Kurset er en del av Landbrukshelga 2011, og kursleder er Øystein Vestre fra Fortellerhuset.
 

Historiefortelling er gøy! Foto: Kjersti Grøndahl