Inn på Tunet Akershus SA er etablert !

Landets andre Inn på Tunet - samvirke ble stiftet i Akershus den 17. november. Ingeborg Støverud Beitnes ble valgt som leder av styret.

Nå starter jobben, sa den nyvalgte lederen Ingeborg Støverud Beitnes. Hun har også ledet interimstyret som inviterte inn stiftelsesmøte. Den historiske begivenheten fant sted på trivelige Meierigården i Sørum, og intermstyret var godt fornøyd med responsen og oppmøtet. Her deltok eierne av 10 Inn på tunet - gårder fra Romerike og Enebakk, og alle tegnet seg som medlemmer den nye organisasjonen.

Formålet med samvirket er å fremme næringsutvikling for sine medlemmer og bidra til avsetning av deres produkter. Samvirket vil også etterhvert engasjere en egen daglig leder.

Det nyvalgte styret til Inn på Tunet Akershus SA består av Elin Mørk, Sørum, Irene Hoel, Nes og Ingeborg Støverud Beitnes (leder), Ullensaker. I tillegg ble Kjersti Løvseth, Ullensaker valgt inn som kjøperrepresentant.

Agro Utvikling har bistått i prosessen fram mot etableringen.