Det er viktig med støttespillere på hjemmefronten

Camilla Sundby, Friskgården Aurskog delte sine erfaringer og refleksjoner med de øvrige deltakerene på Åpent møte om "Nye muligheter på gården" 1. november

Det var stor interesse og 35 deltakere når Akershus Bondelag, Romerike Landbruksrådgiving og Agro Utvikling inviterte til åpent informasjonsmøte om næringsutvikling i landbruket.

Møtet var også første kurskveld for deltakerene på kurset "Nye muligheter på gården" Det er fortsatt mulighet til å melde seg på som deltaker på 2. kursdag lørdag 13. november til post@agroutvikling.no

Ingeborg Knevelsrud, Innovasjon Norge presenterte INs satsningsområder og virkemidler for landbruket. Hun kunne fortelle at I Akershus er det prioriterte områder både innenfor tradisjonelt landbruk og nye næringer. Også ved generasjonsskifte er det muligheter for spesielle tilskuddsordninger. Mer informasjon om de ulike satsningene er i  Handlingsplanen for landbruksbasert næringsutvikling  som er lagt ut på hjemmesidene til Innovasjon Norge Akershus.

Som næringsutvikler er det er viktig å ha støttespillere på hjemmebane, poengterte Camilla Sundby, Friskgården Aurskog. Hun startet opp sin bedrift for 2 år siden, men hadde mange møter med kommunen og andre offentlige etatater før hun kom så langt. 

Min målsetting var å jobbe med mennesker, bruke meg sjøl og gården ressurser kunne hun fortelle.  Nå gleder jeg meg til å gå på jobb, og over å kunne delen gården med andre som en arena for livsmestring og gode opplevelser.

Foredrag kan du hente her;

Ingeborg Knevelsrud: Landbruksbasert næringsutvikling.Muligheter og satsinger

Camilla Sundby; Mine mål og erfaringer  

 

Kontaktperson: Liv Marit Strupstad tlf 950 31 364