Vellykket seminar om klimatiltak og fornybar energi

Over 40 deltok i seminaret på Kringler i Nannestad mandag. Åslaug Haga innledet rundt temaet: klima og energi - to sider av samme sak. Hun etterlyste modige politikere som kan få fart i satsingen på alternativ fornybar energi i Norge - vi må i hvert fall få samme betingelser i form av støtteordninger som andre land påpekte hun.

Erik Steen Kristensen fra Århus Universitet ga en bred innføring i utfordringene og mulighetene som klimaendringene gir for jordbruket i verden og Norden, mens Lillian Øygarden fra Bioforsk tok for seg tiltakene som er beskrevet for jordbruket i "Klimakur 2020". En konklusjon er at god agronomi og effektivt landbruk er av de mest fornuftige tiltakene for å redusere utslipp av klimagasser fra jordbruket.

Deretter tok fagfolk og forskere fra UMB, Bioforsk og Århus Universitet for seg de ulike klimagassene, karbonbinding, biogass og avrenning.

Dagen etter gikk turen til Energigården og Erik Eid Hohle på Brandbu. Temaene her var dyrking av energivekster og praktisk landbruk med fokus på energieffektivisering og klima. Leder i Akershus Bondelag Odd-Einar Hjortnæs ga forskerne noen utfordringer sett  fra bondens ståsted - spill på samme bane, bruk bøndenes møteplasser, skriv populærvitenskapelige artikler som når ut til landbruket og ikke bare innad i forskningsmiljøene var budskapet hans. Seminaret ble avsluttet med orientering og omvisning på Energigården. Hvis landbruket vil kan en klare seg nesten uten fossil energi, og i tillegg levere ren energi til samfunnet rundt. Dette har Energigården vist i praksis.

Foredrag fra seminaret finner du her:

Åslaug Haga, Erik Steen Kristensen, Lillian Øygarden, Odd Magne Harstad, Arne Grønlund, Anders Peter Adamsen, Marianne Beckmann, Wendy Waalen, Jan Stabbetorp, Odd-Einar Hjortnæs, BioWaz, Lars Nesheim, Lars Bakken