Over 100 deltakere på Hvam-seminaret 2010

Gymsalen på Hvam var godt oppfylt da årets Hvam-seminar "Den gylne middelvei" ble arrangert onsdag. Deltakerne fikk blant annet høre den svenske professoren Kjell Aleklett snakke om verdens, og ikke minst Norges, bekymringsfulle avhengighet av olje, mens oljereservene er i ferd med å bli oppbrukt.

Presentasjonene fra seminaret finner du her:

Lars Salvesen, Kjell Aleklett, Kent-Olof Søderqvist, Lavenergiprosjektet, Odd-Einar Hjortnes