Hvam og Skjetlein videregående skoler starter Inn på tunet Skolen

De to skolene har ambisiøse planer om utvikling ev et permanent kompetansetilbud - både som etterutdanning for tilbydere og kjøpere, men også for sine egne elever.

Prosjektet Inn på tunet Skolen eies av de to skolene, sammen med Fylkesmannen i Oslo og AKershus og i Sør - Trøndelag.

Første kursmodul for Inn på tunet - tilbydere er KSL-kurset i regi av Landbrukets HMS- tjenster. Dette gjennomføres på Hvam vgs dagene  12. og  25. oktober. Påmelding og mer info om kurset

I Akershus vil det også blir gjennomført kurs innen markedsforståelse, prissetting og økonomi. Dette kurset gjennomføres helga 21. - 23. januar, i tilknytning til Landbrukshelga. Mer  info kommer. Påmelding kan sendes til post@agroutvikling.no

Sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akerhus planlegges det også gjennomføring av fagseminarer for kjøpergruppen i  løpet av seinhøsten. Her vil komunene være en spesiell målgruppe. Mer info kommer.

Les mer om Inn på Tunet skolen på Hvam vgs sine hjemmesider

Kontaktpersoner: Rune Johannesen, Hvam vgs  tlf 975 12 472

                                 Liv Marit Strupstad, Agro Utvikling