Nye muligheter på gården

Akershus Bondelag og Romerike Landbruksrådgiving inviterer bønder - og kommende bønder - fra hele Akershus til næringsutviklingskurs. Påmeldingsfrist 25. oktober

 

Nye muligheter på gården 

For deg som vil utvikle dine egne og gårdens ressurser!

 

Planlegger du å utvikle gården din? Er du ung og fersk som bonde – og ønsker å lage din første driftsplan / forretningsplan? Eller har du drevet noen år – og er klar for å videreutvikle eller starte ny næring på gården?
Dette kurset vil hjelpe deg til å sette av tid til planlegging og etablering, samtidig som du utvikler deg som bonde/etablerer – enten det er innenfor tradisjonelle eller nye næringer.  
Du får også hjelp til å søke om BU-midler/ investeringsmidler.
Akershus Bondelag og Romerike Landbruksrådgiving inviterer til et 40 timers kurs for bønder som vil videreutvikle eksisterende eller utvikle ny næringsvirksomhet på gården. I tillegg til egne fagfolk, vil det bli leid inn kompetanse fra rådgivere innen temaer som f.eks økonomisk planlegging, markedsforståelse og driftsbudsjett.
Gjennom kurset skal du ha utarbeidet forretningsplan – driftsplan for din egen idè. Du skal være klar for å starte opp virksomheten din, eventuelt ha utarbeidet en søknad om tilskudd.
 Kurset består av 7 kvelds- og dagsamlinger i perioden november 2010 – april 2011. Helgesamlingen legges til Landbrukshelga 22.-23.januar 2011.
 
Kursledere
 
Marit Berger  og Liv Marit Strupstad
Påmelding
post@agroutvikling.no , tlf 950 31 364/63 91 21 57
innen 25. oktober
Tid og sted
Første kurskveld 1.november  kl 18.30
Butikken, Felleskjøpet Kløfta- Dyrskuevn.1
Deltakeravgift
Kr 5.300, hvorav 2.300 dekker deltakelse på Landbrukshelga 22.-23. januar2011
Annet
Kurssamlingene vil være i Follo og på Romerike

Kontaktpersoner: Marit Berger Romerike Landbruksrådgiving

                               Liv Marit Strupstad  Agro Utvikling