Tilskudd til kurs - utsatt frist

Det er fortsatt mulig å søke om tilskudd til gjennomføring av kurs på Landbrukshelga 22.-23. januar 2011. Ny søknadsfrist 20. september

Bygdeungdomslaget fikk sitt eget oppmuntringstilsyn på Landbrukshelga 2010Det er fortsatt mulig å søke om tilskudd for gjennomføring av kurs på Landbrukshelga 22.-23. januar 2011. Her kan organisasjonene i landbruket  gjennomføre kurs for sine egne medlemmer, samtidig som de treffer yrkessøstre- og brødre fra andre organisasjoner og produksjonsgreiner 

                                               Bygdeungdomslaget fikk sitt eget 

oppmuntringstilsyn Landbrukshelga i 2010 

 

I år var det 164 deltakere på Landbrukshelga, og tilbakemeldingene fra deltakerne var svært positive.

Mer info om tilskuddsordningen og søknadsskjema på våre nettsider

Kontaktperson; Gerd Hertzenberg, tlf 481 68 919/63 91 21 57