HMS - kurs for Inn på Tunet - bønder i Oslo og Akershus

Landbrukets HMS tjenester gjennomfører nå pilotkurs for Inn på tunet – bønder i Akershus, sammen med Kompetanseprosjektet på Hvam vgs og Fylkesmannen i Akershus.

 HMS – kurs for Inn på Tunet – bønder

Norges Bondleag har utviklet et helt nytt kvalitetssikringssystem  for Inn på tunet. Landbrukets HMS tjenester  gjennomfører pilotkurs for Inn på tunet – bønder i Akershus, sammen med Kompetanseprosjektet på Hvam vgs og Fylkesmannen i Akershus.
 
Kurset går over 2 dager;
12. og 25. oktober, Hvam vgs
Begge dager kl. 09.00 
Deltakerne får oppgaver hjemme som skal løses mellom de to kursdagene.
Påmeldingsfrist  4. oktober
Ingen deltakeravgift
 
 
Kurset er utviklet av Kvalitetssikringsprosjektet  i regi  av Norges Bondelag.
 
 
Antall deltakere er begrenset til ca. 15
Pilotkurset er gratis.
 
 
Deltakerne må ha grunnleggende HMS – kompetanse (Praktisk HMS - arbeid) eller lignende.
 
Påmelding, inkludert bekreftelse på grunnleggende HMS – kompetanse sendes til; post@agroutvikling.no snarest og senest innen 4. oktober 2010.
 
Da dette er et gratis pilotkurs vil det ved mange påmeldte være en prioritering av deltakere etter påmeldingsfristen.
 
 
Kontaktperson; Liv Marit Strupstad tlf 950 31 364