Nordisk seminar om lavenergi og klimatiltak i landbruket

Agro Utvikling er medarrangør når nordisk forskning møter næring innenfor klima-og energispørsmål i landbruket. Programmet for seminaret den 18.-19. oktober begynner nå å ta form.

Framtidas matproduksjon vil få økt fokus på karbonbinding og reduksjon i klimagasser;

- Er det behov for klimaregnskap på gården?

- Er biogass jordbrukets kinderegg?

Reservene  av olje, gass og kull minker;

- hva betyr myndighetenes krav til økt matvareeffektivitet?

- Og hvor står dagens kunnskap i dag?                      Åpningsforedrag ved Åslaug Haga

Dette er noen av de temaene som tas opp når nordisk forskning møter næring 18. - 19. oktober på Kringler Gård og Energigården. Åpningsforedragene vil være ved

Åslaug Haga, Norsk Industri og tidligere olje- og energiminister

Erik Steen Kristensen, Aarhus Universitet Danmark

Program

Mer informasjon her

Påmelding til Nordiske Jordbruksforskeres forening innen 18. september

 

Seminaret støttes av

 

 

 

 

Kontaktperson; Lars Martin Julseth tlf 970 65 846