Fagtur grønt reiseliv og matspesialiteter

22.- 23. september går turen nordover til Oppland og Hedmark for å besøke to områder som har et godt samarbeid omkring bygdeturisme og lokalmat, nemlig Nord- Gudbrandsdalen og Nes & Helgøya.

  •  Vi besøker den nasjonale vinneren av Bygdeutviklingsprisen 2009
  • En tur innom Bakeriet i Lom
  • Vi besøker gårder med tilbud som spenner fra lokale matspesialiteter og gårdsutsalg, via overnatting og restaurant, til galleri
  • Vi får høre mer om godt etablerte samarbeid som Gudbrandsdalsmat, Kulturgardar i Gudbrandsdalen, Midt i Mjøsa og Åpen Mjøsgårder
  • Matopplevelser basert på lokale produkter
Program
Avreise fra Follo kl 07.30 og Oslo S kl 08.00 den 22. september. Opphentingssted(er) på Romerike tilpasses deltakerne. Retur til Oslo S 23. september ca kl 17.30. For detaljert program i Gudbrandsdalen og Nes & Helgøya, se vedlegg.
 
Egenandel
Næringsdrivende innenfor matspesialiteter og grønt reiseliv kr 1 500. Øvrige deltakere kr 2 400.
 
Påmelding
Bindende påmelding til kjersti@agroutvikling.no innen 22. august. Minimum 10 deltakere for at turen gjennomføres.
 
Kontakt
Har du spørsmål, ta kontakt med Kjersti Grøndahl, telefon 959 04 895 eller kjersti@agroutvikling.no
 
Sett av dagene 22.- 23. september til inspirasjon, nye ideer, diskusjoner, læring, erfaringsutveksling, mat- og kulturopplevelser og mye mer!

Program Gardmillom
Program Midt i Mjøsa

Stabburet_Nordre_Ekre