Lavenergi og klimatiltak i landbruket - nordisk seminar på Kringler Gård, Nannestad 18. - 19- oktober

Åalaug Haga vil åpne seminaret der både forskere, rådgivnigngstjenesten og landbruksnæringa vil delta.

For verdens matproduksjon vil mangel på olje skape en dramatisk situasjon, nettopp fordi store deler av den moderne matproduksjonen er basert på fossil energi.
Hvordan mener forskningen og næringa at vi skal møte denne utfordringen, og hvilke muligheter har jordbruket til å bidra positivt i klimaregnskapet? Hvordan kan næringa sjøl påvirke dette på den enkelte gård?

Dette er noen av de temaene som vi tar for oss på seminaret. Påmelding innen 1.10.2010. Les mer om programmet

Arrangørere er Nordiske Jordbruksforskeres forening, i samarbeid med Agro Utvikling og Romerike Landbruksrådgiving.

Kontaktperson: Lars MartinJulseth

Se referat og plansjer fra seminaret i artikkelen "Vellykket senminar om klimatiltak og fornybar energi" - under prosjekt Lav-energi landbruk