Energi, klima og miljø blir satsingsområde på Hvam

Fra høsten av starter arbeidet for fullt med å gjøre Hvam videregående skole til et senter for energi, klima- og miljøspørsmål. Det settes i gang et program med 2 hovedområder: Kompetansesenteret Hvam og Demonstrasjonsbruket Hvam

Forprosjektet har nå lagt fram en skisse til hovedprogram for de neste 3-5 årene. Kompetansesenteret Hvam vil inneholde disse delprosjektene:

1. Møtearena for energi, miljø og klima

2. Energi, miljø og klima intergrert i uindervisningen

3. Nytt miljø- og energifag i naturbruksundervisning

4. Etterutdanningstilbud i energibruk og klimatilpasning

5. Samarbeid med UMB og Høgskoler om studentoppgaver ved Hvam

6. Samarbeid Med Bioforsk om forskning og utvikling innen energi, miljø og klima

Samtidig skal Hvam utvikles til et demonstrasjonsbruk ved hjelp av disse delprosjektene:

1. Energi- og miljplaner for alle avdelinger

2. Energi- og klimaregnskap for gårdsbruket

3. Energisenter/infosenter med demoanlegg for fornybar energi

4. Skogen som energiressurs og karbonbinder

5. Dyrkingssystemer for energieffektivt og klimatilpasset landbruk

6. Miljøtiltaksplan med demonstrasjon av miljøtitak i landbruket