Inn på tunet - bønder på Romerike organiserer seg

En gruppe Inn på tunet – tilbydere på Romerike vil profesjonalisere egen markedsføring og kontakt mot kjøperne. Interimstyret vil legge fram sitt forslag i løpet av høsten.

Gjennom et formalisert nettverk skal vi stå sterkere både mht markedskontakt og kvalitetssikring, samtidig som tilbydernes behov for faglig og sosialt nettverk skal ivaretas, sier Ingeborg Støverud Beitnes, leder av interimstyret. Det er i løpet av det siste året gjennomført flere nettverksmøter blant tilbyderne, før vi nå har tatt skrittet videre og valgte sitt interimstyre i april. Styret har siden det gjennomført flere møter, og er kommet godt i gang med sitt arbeid.

Elin Mørk, Irene Hoel og Ingeborg Støverud Beitnes utgjør interimstyret som skal legge fram sitt forslag til organisering og vedtekter av Inn på tunet -  bønder i løpet av høsten 2010.

I Akershus er det i dag i ca 60 tilbydere av Inn på tunet – tjenester, og 2/3 av disse er på Romerike. Offentlige virksomheter innen skole, barnevern, psykiatri og arbeidstrening er deres viktigste kjøpergrupper.

Arbeidet med organisering av Inn på tunet – bøndene blir støttet av et prosjekt i regi av Akershus Bondelag og Romerike landbruksrådgiving, og Agro Utvikling bistår med sekretariatshjelp.

 

Kontaktperson;  LIv Marit Strupstad tlf 950 31 364