Mye å lære av svenskene om fornybar energi og miljø

Agro Utvikling og ansatte ved Hvam reiste på studietur til Søtåsen naturbruksgymnasium og Agro Vest i Skaraborg og Vest-Gøtaland. Der lærte vi om naturbruksundervisning med fokus på energibruk og miljø. Vi var også på besøk hos Agro Vest og så på farmerenergi og vindkraftutbygging i stor stil.

Naturbruksgymnasene i Sverige tilsvarer videregående skoler med naturbruk i Norge. I Vest-Gøtaland er målet at naturbruksgymnasene skal utvikles til "Energigårder". De skal gjøres uavhengige av fossil energi og elevene skal gå ut med stor bevissthet om bærekraftig energibruk og miljø. Søtåsen hadde et omfattende program for miljøbevissthet i alle avdelinger og elevene var utrolig godt integrert i miljøsatsingen og i driften av gårdsbruket ved skolen.

Skaraborgområdet ligger på østsiden av den store innsjøen Veneren, et område med gode betingelser for landbruk. Det er også et åpent, flatt område med stabile vinder og er egnet for vindkraft. Gøtene kommune satser på vindkraft og vi besøkte et par store vindmølleprosjekter. I dag bygges det vindmøller som rager over 100 meter i været og de kan produsere 5-6 megawatt når vinden er god.

Vi besøkte Agro Vest ved Sveriges Landtbruksuniversitet i Skara og fikk høre om satsingen på utvijklingsprosjekter som de står for. Blant annet Energigården- prosjektet og rådgivingsverktøy for landbruet i energikartlegging og energibruk på gården. Vi fikk også en innføring fra Lensstyrelsen om Sveriges og Vest-Gøtaland lens landsbygdsprogram.

Alt i alt var dette en veldig lærerik tur som har gitt inspirasjon til videre satsing på bedre energibruk og miljøtiltak ved Hvam. Se rapport fra turen her

Deltakerne foren en gigantisk vindmølle under oppføring. Sven-Olof Søderqvist som var vår vert fra Agro Vest til venstre

kontaktperson:Lars Martin Julseth