Mer lønnsomt å bygge gardsvarmeanlegg

Nå blir det mer lønnsomt å investere i biovarme på gårdsbruk. Regelverket for støtte er endret slik at varme til bolig på landbrukseiendom teller med i lønnsomhetsvurderingen. Tidligere hadde Innovasjon Norge krav om minst 25000 kwh varme til næringsformål for å gi maks støtte. Dette kravet er nå falt bort

Se nyhet om bioenergiprogrammet hos Innovasjon Norge her