Korn- og miljømøte 2. februar

Akershus og Østfold Bondelag arrangerer åpne Korn- og mijømøter. Første møte er i Skedsmo samfunnshus 2. februar kl. 18.30

Kostandseffektive tiltak for oppfølging av vanndirektivet, mykotoksin og resistente ugrasarter er tema som tas opp

Les hele programmet